ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > Strategy > Other strategic documents


Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul III al anului 2017 Pentru trimestrul III al anului 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 12 - 14 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul II al anului 2017 Pentru trimestrul II al anului 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 10 - 12 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă.

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul I al anului 2017 Pentru trimestrul I al anului 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 10 - 12 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă.”

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul IV al anului 2016
Pentru trimestrul al IV-lea al anului 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 11 - 13 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă.”

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul II al anului 2016 Pentru trimestrul II al anului 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 11 - 13 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă.”

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul III al anului 2016
Pentru trimestrul al III-lea al anului 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 11 - 12 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă."


Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul IV al anului 2015
"Pentru trimestrul IV al anului 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 10 - 12 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă"

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul III al anului 2015
Pentru trimestrul III al anului 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ de 7,5 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă"

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul II al anului 2015
Pentru trimestrul II al anului 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 9-10 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul I al anului 2015
Pentru trimestrul I al anului 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 12-14 mld. lei, reprezentand emisiuni de titluri de stat pe piața internă

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul III al anului 2014

Pentru trimestrul III al anului 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 10-12 mld. lei, din care certificate de trezorerie in valoare de aproximativ 3,0-3,5 mld. lei (30 %) si diferenta in obligatiuni de tip benchmark cu maturitati initiale standard de 3, 5, 7, 10 si 15 ani. In ceea ce priveste emiterea titlurilor de stat denominate în euro, MFP îşi menţine politica de reducere graduala a acestor emisiuni, tinând cont de obiectivul consolidării curbei de randamente în lei, precum şi cel al limitării riscului valutar.Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul II al anului 2014

"Pentru trimestrul II al anului 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 12-14 mld. lei, din care certificate de trezorerie in valoare de 2.5-4 mld. lei (20-25%) si diferenta obligatiuni de tip benchmark cu maturitati standard de 3, 5, 7 şi 10 ani. Cu privire la emiterea titlurilor de stat denominate în euro, MFP îşi menţine politica de reducere treptată a acestor emisiuni până la eliminare, tinând cont de obiectivul consolidării unei curbe de randamente în lei precum şi cel al limitării riscului valutar."Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul IV al anului 2013

Pentru trimestrul IV al anului 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 13-15 mld. lei, din care certificate de trezorerie în valoare de 2.5-4 mld. lei (20-25 %) şi diferenta obligaţiuni de tip benchmark cu maturităţi standard la 3,5,7 si 10 ani.Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul III al anului 2013

Pentru trimestru III al anului 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 5 şi 7 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă.Comunicat
"Având în vedere faptul că data de 27 mai 2013 este zi nebancară în Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii, Ministerul Finanţelor Publice a hotărât ca licitaţia emisiunii de obligaţiuni de tip benchmark cu maturitate de 15 ani să aibă loc în data de 29 mai 2013. Această decizie a fost luată ca urmare a consultărilor reprezentanţilor MFP cu investitorii nerezidenţi ţinând cont de faptul că apetitul pentru astfel de emisiuni a fost manifestat cu preponderenţă din partea acestora."

Anunţul volumului indicativ al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă în trimestrul III al anului 2011

"Pentru trimestrul III al anului 2011, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 13 şi 15 mld.lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, contribuind la menţinerea rezervelor financiare existente în valută în contul trezoreriei statului. În scopul optimizării portofoliului şi consolidării curbei randamentelor MFP va lansa în această perioadă emisiuni de certificate de trezorerie cu discont cu maturităţi de 6 şi 12 luni şi va redeschide emisiunile de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitate de 3, 5 şi respectiv 10 ani."Anunţul volumului indicativ al împrumuturilor de stat ce se vor emite în trimestrul al III-lea 2011

"Pentru trimestrul III al anului 2011, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 13 şi 15 mld.lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, contribuind la menţinerea rezervelor financiare existente în valută în contul trezoreriei statului. În scopul optimizării portofoliului şi consolidării curbei randamentelor MFP va lansa în această perioadă emisiuni de certificate de trezorerie cu discont cu maturităţi de 6 şi 12 luni şi va redeschide emisiunile de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitate de 3, 5 şi respectiv 10 ani."Anunţul volumului indicativ al împrumuturilor de stat ce se vor emite în trimestrul al II-lea 2011

"Pentru trimestrul II al anului 2011, Ministerul Finanţelor Publice anunţă atragerea unui volum indicativ cuprins între 13 şi 15 mld. lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă. În scopul optimizării portofoliului, MFP intenţionează să lanseze în această perioadă noi obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitate de 3, 5 şi respectiv 10 ani."