ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > Payment systems > SEPA

    Proiectul SEPA - Single Euro Payments Area - are ca obiect armonizarea proceselor de plăţi la nivel european în moneda euro, astfel încât pe teritoriul Uniunii Europene plăţile în euro să fie considerate plăţi interne şi procesate în aceleaşi condiţii (performanţă, costuri, uşurinţă, etc.) indiferent de graniţele naţionale, locaţia geografică a iniţiatorului şi a beneficiarului plăţii.

    Din anul 2007, Asociaţia Română a Băncilor (ARB), ca reprezentantă a comunităţii bancare româneşti, este membră a Consiliului European al Plăţilor, având şi rolul de organizaţie suport pentru aderarea la schemele SEPA - NASO (National Adherence Support Organization)  pentru băncile din România. 

    În cursul lunii martie 2008 s-a constituit Comitetul Naţional SEPA, format din reprezentanţi ai ARB, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi TransFonD, precum şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României (BNR) în calitate de observatori.

    Comitetul Naţional SEPA coordonează procesul de implementare a SEPA, în conformitate cu angajamentele asumate de comunitatea bancară naţională faţă de Consiliul European al Plăţilor (EPC), având rolul de a aproba Planul naţional de implementare şi migrare la SEPA şi de a monitoriza punerea în practică a acestuia de către comunitatea naţională, structura de guvernanta a proiectului SEPA fiind:

    Comitetul Naţional SEPA, organism decizional cu atribuţii în stabilirea strategiei şi coordonarea procesului de implementare a SEPA la nivelul întregii comunităţi naţionale, constituit în luna martie 2008 cu participarea Asociaţiei Române a Băncilor, a Ministerului Finanţelor Publice şi TRANSFOND S.A., comitet care  răspunde, pentru aprobarea Planului naţional de implementare şi migrare la SEPA.

    Comisia SEPA, constituită la nivelul Asociaţiei Române a Băncilor în luna martie 2007, cu atribuţii pe linia dezbaterii problematicii modului de implementare a SEPA la nivel naţional;

    Echipa de proiect SEPA, constituită la nivelul Asociaţiei Române a Băncilor având o structură similară celei a Consiliului European al Plăţilor, cu atribuţii privind derularea proiectului SEPA la nivel naţional şi, în special elaborarea Planului naţional de implementare şi migrare la SEPA

    Romania Planul national de migrare

    National Implementation and migration Plan Romania