ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > State guarantees granted under Government Programmes > Programs > Thermal Rehabilitation Program

Program de reabilitare termica a cladirilor de locuit in baza OUG 69/2010:

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. va garanta în numele şi în contul statului, în procent de 100% , creditele bancare, în lei, contractate de beneficiari , reprezentând maximum 90% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.
Diferenta de 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie se va finanţa din sursele proprii ale beneficiarilor.
Cadru legal :
OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010.
Hotărârea Guvernului nr.736 din 21iulie 2010 privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală.
Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea modelului convenţiei de implementare, al contractului de garantare, al convenţiei de fidejusiune şi al înscrisului prevazut la art.15 alin.(3) din OUG nr. 69/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în temeiul art.13 alin.(1) din O.U.G. nr.69/2010.

Pentru mai multe informatii, puteti accesa
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=reabilitare-termica-descrierea-produsului