ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > State guarantees granted under Government Programmes > Programs > Support program for beneficiaries of programs in priority areas

Program de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României in baza OUG nr.9/2010 :

Ordonanţă de urgenţă nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 175/2010 pentru aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin şi criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească finanţate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conditii generale privind derularea operatiunilor de garantare pe bază de mandat, acordat conform OUG nr. 9/2010
O.M.F.P. nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art.8 din OUG nr.9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin;

Pentru mai multe informatii, puteti accesa
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastructura-descrierea-produsului