ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > State guarantees granted under Government Programmes > Programs > Loans for SMEs

Program de garantate a creditelor pentru IMM in baza OUG nr.92/2013 :
Valoarea maximă a unei linii de credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. Se acordă pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni. Garanția emisă de FNGCIMM va fi de maxim 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Prima de garantare datorată de beneficiarul programului este de 1,99% pe an din valoarea garanției aprobate.

Cadrul legal:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013
HG nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice

Pentru mai multe informatii puteti accesa :
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=program-garantare