ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > Government Securities > Domestic market > Secondary market > Electronic trading platform requirements

Quoting Statistics E-Bond
Transaction statistics E-BOND
Platforma electronică de tranzacționare EBND Caracteristici:
  • este implementată în Bloomberg, fiind un sistem în care pot participa doar dealerii primari;
  • Bloomberg asigură suportul tehnic și furnizarea către MFP a datelor referitoare la cotații și tranzacții;
  • dealerii primari furnizează cotații ferme de preț pentru lista de titluri de stat în RON stabilită de Comitetul de Piață, în conformitate cu obligațiile de formator de piață;
  • cotațiile fiecărui dealer primar sunt anonime pentru ceilalți participanți, putând fi executate numai de dealerii primari pentru care acesta și-a stabilit limite de tranzacționare și în limita acestora;
  • dealerii primari realizează tranzacții între ei prin executarea directă a cotațiilor ferme sau prin Request for Quote.
Obligațiile minime de cotare pe platforma EBOND pentru dealerii primari pentru îndeplinirea obligației de formator de piață, ce trebuie îndeplinite cumulativ (conform OMFP 2245/2016 art. 24):
a) furnizarea de cotaţii de vânzare şi cumpărare pentru seriile de titluri de stat specificate la lit. d), timp de minimum 3 ore zilnic, în intervalul 10:00 – 17:30;
b) marja maximă între cotaţiile de vânzare şi cumpărare să fie de 25 de puncte de bază;
c) volumul minim pentru fiecare serie de titluri de stat cotată să fie de 5 milioane de lei, atât pentru cotaţia de vânzare, cât şi pentru cotaţia de cumpărare;
d) cotarea a minimum 4 serii de titluri de stat cu maturităţi de 1, 3, 5, 7, 10 ani, dintre cele stabilite periodic de Comitetul de piaţă, astfel: două serii cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani şi două serii cu maturitatea reziduală mai mare sau egală cu 5 ani.