ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > Payment systems > Payment systems legal framework


Norma nr.1 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată in mesajele electronice

OUG nr.113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată

OMFP nr.860 din 29 mai 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind restituirea sumelor virate în mod eronat;