ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > Legal framework > Local debt legal framework


Formulare pentru raportarea datoriei publice locale, formular prevăzut în Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul MEF nr. 1059/2008, cu modificările și completările ulterioare