ROMANIA
MINISTRY OF PUBLIC FINANCE

Acasa

TREASURY AND PUBLIC DEBT
GENERAL DIRECTORATE

Home > Government Securities > Domestic market > Retail Bonds > T-bills and T-bonds

Ministerul Finanțelor Publice emite lunar titluri de stat sub forma certificatelor de trezorerie și a obligațiunilor de stat în scopul finanțării deficitului bugetar și al refinanțării datoriei publice. Aceste instrumente sunt emise prin Banca Națională a României, in calitate de agent al statului și de administrator de piață a operațiunilor de piață cu titluri de stat emise pe piaţa internă, în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută.

Aceste instrumente sunt emise pe piața interbancară prin organizarea perioadică a unor licitații la care pot lua parte participanți pe piața primară a titlurilor de stat, care au dobândit calitatea de dealer primar, in conformitate cu prevederile legale. Persoanele fizice si juridice, rezidente şi nerezidente pot să desfăşoare operaţiuni cu titluri de stat pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României numai prin intermediul unui dealer primar. Elementele caracteristice ale titlurilor de stat, valoarea, maturitatea si precum și datele licitațiilor sunt anunțate la finalul fiecărei luni pentru luna următoare prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice și publicate în Monitorul Oficial.

Certificatele de trezorerie au maturități de până la 12 luni în timp ce obligațiunile de stat au maturități mai mari de 12 luni. Față de certificatele de trezorerie, obligațiunilor de stat sunt purtătoare de dobândă anuală sub forma cuponului.